Schietstraat 16 8900 Dikkebus mail ons 057 20 30 13

Corona is even buiten de schoolmuren en daar komt alweer iets nieuws op te proppen… We beleven momenteel een golf aan zieke kinderen. 

Uit de schoolbrochure:

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs (3de kleuter) gelden volgende gewettigde afwezigheden:

o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig.

o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.

 

Uit de schoolbrochure:

 

Als je kind ziek wordt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we indien nodig, vragen om je kind op te halen.

Je kind wordt ziek op school

Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit. Op de website van de school vind je daarvoor het aanvraagdocument terug.