Skip to main content

logo hetnestkastje liggend witteletters

Schietstraat 16 8900 Dikkebus Mail ons 057 20 30 13

Visie

PEDAGOGISCH PROJECT

Het Nestkastje

Dikkebus

pedagogisch project

     pedagogisch project 2

Een kind is een wezen op zichzelf dat groeit, met een eigen aard, een eigen karakter, een eigen manier van handelen dat door de ouders en leerkrachten moet worden gevolgd, geleid en vooral aangemoedigd.  Vanuit een sterke positieve benadering helpen we elk kind op onze school.  Vanuit de erkenning dat elk kind uniek is, streven wij naar een ontwikkeling van de totale persoon waar niet enkel kennis belangrijk is, maar ook inzichten, vaardigheden, attitudes en creativiteit.  De leerkrachten stimuleren het goeie en sturen bij waar nodig.  We streven naar een school waar iedereen zich thuis voelt.

Hoe kwamen we aan onze naam?

Het Nestkastje moet een veilige broedplaats zijn voor onze allerkleinsten die de school binnen komen. Ze voelen zich er geborgen bij de medeleerlingen en leerkrachten in de gezelligheid van een nestje. Want een school betekent niets zonder het gekwetter van de  kinderen. Het nestkastje wordt gedragen door een dikke stam (team). Deze groeit in de stevige aarde doorspekt met christelijke tradities. De wortels van de stam zijn stevig verankerd in de grond. Zij vormen de basis van goed onderwijs (OKB).  Uit de stam groeien stevige takken (leerkrachten, begeleiders, externen, …). Zij helpen Het Nestkastje dragen! We zien het als onze taak om de leerlingen met hun eigen mogelijkheden en talenten, met hun eigen kennen en kunnen te laten uitvliegen in de weide wereld. We zijn dan ook heel trots dat er heel kleurrijke vogels, van diverse grootte ons nestkastje verlaten om de ruime omgeving te verkennen! 

Het Nestkastje is een dorpsschool die de kinderen in hun eigen omgeving mee helpt opvoeden met waarden en normen. 

Het Nestkastje is een herkenbare gemeenschap van kinderen, leerkrachten, begeleiders en ouders die het kloppend hart van het dorp vormt.